Merger between Hamlet Pharma AB and SelectImmune Pharma AB. VISIT SELECTIMMUNE WEBSITE

Merger between Hamlet Pharma AB and SelectImmune Pharma AB. VISIT SELECTIMMUNE WEBSITE

FinancialPressmeddelande

Teckningsoptioner av serie TO 4 B tecknades till cirka 38% procent och Hamlet Pharma AB (publ) tillförs cirka 3,5 MSEK

By June 2, 2023 No Comments

Hamlet Pharma AB (publ) (”Hamlet Pharma” eller “Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO 4 B, vilka emitterades under 2021. Totalt nyttjades 1 509 322 teckningsoptioner av serie TO 4 B, motsvarande cirka 38 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO 4 B, för teckning av 1 509 322 B-aktier till en teckningskurs om 2,32 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO 4 B tillförs Hamlet Pharma cirka 3,5 MSEK före emissionskostnader. 

’’ Vi är tacksamma att så många av våra aktieägare har valt att utnyttja teckningsoptionerna och fortsätter att följa den spännande utvecklingen’’ säger Catharina Svanborg, Styrelseordförande och CMO Hamlet Pharma.

Bakgrund 

Teckningsperioden för utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 4 B pågick under perioden från och med den 17 maj 2023 till och med den 31 maj 2023. Teckningskursen per aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 4 B fastställdes till 2,32 SEK. Totalt nyttjades 1 509 322 teckningsoptioner av serie TO 4 B för teckning av 1 509 322 B-aktier, innebärandes att cirka 38 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO 4 B utnyttjades för teckning av B-aktier. Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till B-aktier beräknas ske inom några veckor.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning 

Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 4 B ökar antalet aktier i Hamlet Pharma med 1 509 322 aktier, från 110 529 666 aktier till totalt 112 038 988 aktier, fördelat på 38 470 846 A-aktier och 73 568 142 B-aktier. Aktiekapitalet ökar med 15 093,22 SEK, från 1 105 296,66 SEK till 1 120 389,88 SEK. För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serie TO 4 B uppgår utspädningen till cirka 1,3 procent baserat på antalet aktier efter utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO 4 B. 

Rådgivare 

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare samt Aqurat Fondkommission AB emissionsinstitut till Hamlet Pharma i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 4 B. 

För mer information, kontakta

Catharina Svanborg, Styrelseordförande och grundare av Hamlet Pharma, 

+46 709 42 65 49

 catharina.svanborg@hamletpharma.com

Martin Erixon, CEO Hamlet Pharma

+46 733 00 43 77

martin.erixon@hamletpharma.com

För mer information, besök

www.hamletpharma.com

www.hamletbiopharma.com

Läs i PDF >>

Hamlet Pharma

Author Hamlet Pharma

More posts by Hamlet Pharma

Hamlet Pharma AB

BMC D10
Klinikgatan 32
SE-222 42 Lund, Sweden
+46 40 12 25 00
info@hamletpharma.com

Swedish