FinancialPressmeddelande

Sista dag för handel med BTU B i Hamlet Pharma AB (publ)

By August 31, 2021 November 25th, 2021 No Comments

Pressmeddelande, Lund 31 augusti, 2021

Hamlet Pharma ABs (publ) nyligen genomförda företrädesemission är nu registrerad hos
Bolagsverket. Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade units av serie B (BTU B) är den
3 september 2021.

Stoppdag hos Euroclear är den 7 september 2021 och omvandling av BTU B till aktier och
teckningsoptioner av serie TO3 och TO4 sker den 9 september 2021. När det gäller första
dag för handel i TO3 och TO4, kommer detta att pressmeddelas separat.


För mer information, kontakta

Catharina Svanborg, Styrelseordförande, +46-709 42 65 49
catharina.svanborg@med.lu.se

Mats Persson, VD Hamlet Pharma, +46 705 17 67 57
mats.persson@hamletpharma.com

Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market, är ett bolag som bedriver
läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och
ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska
användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. Alpha1H är den syntetiska varianten av HAMLET,
som möjliggjort utvecklingen av substans för kliniska prövningar. Hamlet Pharma driver kliniskt
utvecklingsarbete med Alpha1H på patienter med blåscancer, en svårbotad och kostsam cancerform och avser
att utöka sin verksamhet till att omfatta andra cancerformer. De första kliniska resultaten visar att
läkemedelskandidaten Alpha1H är verksam mot blåscancer utan att orsaka svåra biverkningar. Hamlet Pharma
utvecklar också läkemedelskandidaten BAMLET, som är ett molekylärt komplex bildat av bovint α-laktalbumin
och oljesyra. Forskning på möss tyder på att lokal BAMLET-behandling kan vara effektiv mot koloncance
r.

Hamlet Pharma

Author Hamlet Pharma

More posts by Hamlet Pharma

Hamlet Pharma AB

BMC D10
Klinikgatan 32
SE-222 42 Lund, Sweden
+46 40 12 25 00
info@hamletpharma.com

Swedish