FinancialPressmeddelande

Hamlet Pharma håller digitalt investerarmöte

By November 25, 2021 No Comments

Hamlet Pharma bjuder in till ett digitalt investerarmöte via Zoom på tisdagen den 30 november klockan 12.00, för god dialog och uppföljning i samband bolagsstämman, vilken hålls virtuellt på grund av pandemirestriktioner.

Vi välkomnar befintliga aktieägare, andra investerare och intressenter att delta. Mötesdeltagarna får möjlighet att informera sig om bolagets verksamhet och att ställa frågor. Dessa kan ställas under mötet eller skickas in per e-mail till adresserna nedan.

Mötet kommer att hållas på svenska.

Länk för deltagande i mötet:

https://us06web.zoom.us/j/82178068064?pwd=ZHhwN1pHVFFEWm9xY0dPOGJGbVdidz09

(Kod 598288 om detta efterfrågas)

För skriftliga frågor, vänligen kontakta:

Catharina Svanborg , Styrelseordförande Hamlet Pharma AB E-post: catharina.svanborg@med.lu.se

Mats Persson, VD Hamlet Pharma AB E-post: mats.persson@hamletpharma.com

Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market, är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. Alpha1H är den syntetiska varianten av HAMLET, som möjliggjort utvecklingen av substans för kliniska prövningar. Hamlet Pharma driver kliniskt utvecklingsarbete med Alpha1H på patienter med blåscancer, en svårbotad och kostsam cancerform och avser att utöka sin verksamhet till att omfatta andra cancerformer. De första kliniska resultaten visar att läkemedelskandidaten Alpha1H är verksam mot blåscancer utan att orsaka svåra biverkningar. Hamlet Pharma utvecklar också BAMLET, som är ett molekylärt komplex bildat av bovint α-laktalbumin och oljesyra. Forskning på möss tyder på att lokal BAMLET- behandling kan vara effektiv mot koloncancer.

Hamlet Pharma

Author Hamlet Pharma

More posts by Hamlet Pharma

Hamlet Pharma AB

BMC D10
Klinikgatan 32
SE-222 42 Lund, Sweden
+46 40 12 25 00
info@hamletpharma.com

Swedish