Pressmeddelande

Hamlet Pharma får nytt snabbt godkännande i Tjeckien

By August 16, 2022 October 23rd, 2022 No Comments

Läkemedelsmyndigheten i Tjeckien har snabbt godkänt ansökan från Hamlet Pharma om utökad klinisk prövning av Alpha1H

Blåscancer är mycket vanlig och svår att behandla då tumören återkommer efter operation hos minst 70 procent av de drabbade patienterna. De traditionella läkemedlen har viss effekt men löser inte problemet inte minst med tanke på alla biverkningar. Blåscancer är därför, totalt sett, en av de dyraste cancerformerna för samhället.

Hamlet Pharma utvecklar en ny typ av cancerbehandling som verkligen kan komma att göra skillnad för denna stora patientgrupp. Vi har tagit ett helt nytt läkemedelskoncept från forskningsupptäckt till klinisk verklighet. För detta har vi byggt upp en kompetent organisation för läkemedelsutveckling, som genomfört alla de steg som krävs för att få tillstånd till de kliniska studier, som vi genomför och som utgör grunden för att gå vidare mot marknaden.

Hamlet Pharma är nu i ett skede där vi formulerar den kliniska behandlings-modellen för den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och för EMA som är den motsvarande läkemedelsmyndigheten i Europa. Våra studier har redan visat att Alpha1H har kraftfulla dos-beroende effekter mot blåscancer efter en behandlingsomgång. Nu prövar vi dessutom två behandlingsomgångar för att se hur substansen påverkar tumörutvecklingen på längre sikt.Behandlingen kommer att testas i ett mindre antal patienter och förväntas inte fördröja den regulatoriska processen. 

Vår kliniska strategi har hela tiden varit en fråga om riskminimering, att definiera den bästa vägen framåt för Alpha1H och enbart fokusera på behandlingar som ökar effekten av läkemedlet. Det är viktigt att betona att enbart Alpha1H ger en god behandlingseffekt utan biverkningar, till skillnad från de cytostatika som används idag.

Hamlet Pharma och dess nätverk av läkemedelskompetens har etablerat en intressant modell för effektiv läkemedelsutveckling med betoning på snabbhet, problemlösning och riskminimering. Hamlet Pharma har effektivt genomfört vad vi lovat och levererat positiva kliniska resultat, samtidigt som kompetensen kring bolaget och dess infrastruktur ständigt förstärks. I EUs utvärdering var Hamlet Pharma ett av få bolag som lyckats nå samtliga utlovade milestones trots Corona-pandemin.

Det nya tillståndet från läkemedelsmyndigheten i Tjeckien visar och bekräftar att vi hela tiden rör oss framåt. Detta innebär att den kliniska utvecklingen kan fortsätta parallellt med dialogen med FDA och EMA. Att nå marknaden är målet för att vi framgångsrikt ska kunna hjälpa de stora grupper av patienter, som behöver nya alternativa behandlingar.

För mer information, kontakta

Catharina Svanborg, Styrelseordförande och grundare av Hamlet Pharma, +46 709 42 65 49

catharina.svanborg@med.lu.se

Martin Erixon, VD Hamlet Pharma, +46-733 00 43 77

martin.erixon@hamletpharma.com

Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market, är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. Alpha1H är den syntetiska varianten av HAMLET, som möjliggjort utvecklingen av substans för kliniska prövningar. Hamlet Pharma driver kliniskt utvecklingsarbete med Alpha1H på patienter med blåscancer, en svårbotad och kostsam cancerform. Bolaget driver även utveckling av Alpha1H för behandling av hjärntumörer. Hamlet Pharma utvecklar även läkemedelskandidaten BAMLET, som är ett molekylärt komplex bildat av bovint α-laktalbumin och oljesyra. Forskning på möss visar att lokal BAMLET-behandling kan vara effektiv mot koloncancer.

Hamlet Pharma

Author Hamlet Pharma

More posts by Hamlet Pharma

Hamlet Pharma AB

BMC D10
Klinikgatan 32
SE-222 42 Lund, Sweden
+46 40 12 25 00
info@hamletpharma.com

Swedish