Pressmeddelande

Hamlet Pharma bjuder in till möte med investerare

By July 9, 2021 October 31st, 2021 No Comments

Pressmeddelande, Lund 9 juli, 2021

Med anledning av pågående företrädesemission bjuder Hamlet Pharma in
till ett digitalt investerarmöte via Zoom, tisdagen den 13 juli klockan 10.00.

Vi välkomnar befintliga aktieägare, andra investerare och intressenter att delta. Mötesdeltagarna får möjlighet att informera sig om Bolagets verksamhet och att ställa frågor om företrädesemissionen. Frågor kan ställas under mötet eller skickas till CS eller MP (se mailadresser nedan).

Använd länken nedan för att delta i mötet
https://us06web.zoom.us/j/84763363242?pwd=K1BqOU1KVEdQakFaZXhER3ZraitLZz09 (Kod 514103 om detta efterfrågas)


För mer information kontakta

Catharina Svanborg, Styrelseordförande, +46 709 42 65 49 catharina.svanborg@med.lu.se

Mats Persson, VD Hamlet Pharma, +46 705 17 67 57
mats.persson@hamletpharma.com

Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market, är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. Alpha1H är den syntetiska varianten av HAMLET, som möjliggjort utvecklingen av substans för kliniska prövningar. Hamlet Pharma driver kliniskt utvecklingsarbete med Alpha1H på patienter med blåscancer, en svårbotad och kostsam cancerform och avser att utöka sin verksamhet till att omfatta andra cancerformer. De första kliniska resultaten visar att läkemedelskandidaten Alpha1H är verksam mot blåscancer utan att orsaka svåra biverkningar. Hamlet Pharma utvecklar också BAMLET, som är ett molekylärt komplex bildat av bovint α-laktalbumin och oljesyra. Forskning på möss tyder på att lokal BAMLETbehandling kan vara effektiv mot koloncancer.

Hamlet Pharma

Author Hamlet Pharma

More posts by Hamlet Pharma

Hamlet Pharma AB

BMC D10
Klinikgatan 32
SE-222 42 Lund, Sweden
+46 40 12 25 00
info@hamletpharma.com

Swedish