Merger between Hamlet Pharma AB and SelectImmune Pharma AB. VISIT SELECTIMMUNE WEBSITE

Merger between Hamlet Pharma AB and SelectImmune Pharma AB. VISIT SELECTIMMUNE WEBSITE

FinancialNewsPressmeddelande

Bolagsverket meddelar tillstånd till fusion mellan Hamlet Pharma AB (publ) och SelectImmune Pharma AB (publ)

By August 4, 2023 No Comments

Bolagsverket har nu lämnat tillstånd till Hamlet Pharma AB (publ) (”Hamlet Pharma”) och

SelectImmune Pharma AB (publ) (”SelectImmune”) att verkställa fusionen mellan de två bolagen.

Bolagsverket beräknas registrera fusionen den 10 augusti 2023. I samband med registreringen av

fusionen kommer SelectImmune att upplösas och samtliga av SelectImmunes tillgångar och skulder

kommer att övergå till Hamlet Pharma. Som följd av Bolagsverkets tillstånd och kommande

registrering av fusionen kommer SelectImmune att avnoteras från Spotlight Stock Market.

De aktieägare som, vid Bolagsverkets registrering av fusionen, är upptagna i SelectImmunes aktiebok

förd av Euroclear Sweden AB kommer att erhålla fusionsvederlag. För varje A-aktie i SelectImmune

erhålls 0,8 A-aktier i Hamlet Pharma och för varje B-aktie i SelectImmune erhålls 0,8 B-aktier i Hamlet

Pharma (”Fusionsvederlaget”). Handel i befintliga aktier av serie B i Hamlet Pharma sker som vanligt

och kommer inte att påverkas av fusionsprocessen.

Indikativ tidplan

9 augusti 2023: Sista dag för handel i SelectImmunes B-aktier på Spotlight Stock Market.

10 augusti 2023: Bolagsverket registrerar fusionen och SelectImmune upplöses.

14 augusti 2023: SelectImmunes aktieägare erhåller Fusionsvederlaget, dvs. aktier i

Hamlet Pharma

Vecka 33–34: SelectImmunes aktieägare erhåller kontanter från försäljningen av

fraktioner.

Mindre förändringar av tidplanen kan förekomma, bl.a. beroende på handläggningstid hos

Bolagsverket.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Zetterberg

Tel +46-705-544300

Catharina Svanborg

Tel.+46-709-426549

info@hamletpharma.com

Read PDF >>

Hamlet Pharma

Author Hamlet Pharma

More posts by Hamlet Pharma

Hamlet Pharma AB

BMC D10
Klinikgatan 32
SE-222 42 Lund, Sweden
+46 40 12 25 00
info@hamletpharma.com

Swedish