Patent

Upptäckten av molekylen har lett fram till ett antal patent runt om i världen. De immateriella rättigheterna omfattar bl.a. patent avseende tillverkning och användning av HAMLET samt andra generationens HAMLET-molekyler och tillverkningsmetoder. Patent har beviljats i USA, Europa, Asien och Australien.

HAMLET/BAMLET skyddas av fem olika patentfamiljer

Patentfamiljen skyddar ett viktigt produktionssteg för framställning av HAMLET och därmed också produkterna som framställs i processen. Samtliga patent i patentfamiljen är godkända och gäller i USA och i åtta Europeiska länder. Patenten är för närvarande giltiga t.o.m. 23 november 2018.

Patentfamiljen skyddar ett användningsområde för HAMLET, behandling av papillom. Patentet har godkänts i USA, Australien och i åtta Europeiska länder. Patenten är för närvarande giltiga t.o.m. 8 maj 2023.

Patentfamiljen skyddar produktion av en speciellt fördelaktig rekombinant variant av HAMLET benämnd all-ALA. Denna typ av rekombinant HAMLET är förhållandevis enkel att producera. Patentet har knutits till substansens möjliga allmänna verkan mot cancer med speciellt om nämnande av urin blåsecancer och glioblastom. I ansökan nämns urin blåsecancer och glioblastom. I ansökan nämns också möjligheten att använda delar av proteinet (två peptider). Patentet har godkänts i USA, Japan och i sju Europeiska länder. Ansökan behandlas fortfarande i Australien, Canada och i Indien. De patent som godkänts är giltiga t.o.m. 8 januari 2030.

Patentfamiljen skyddar ytterligare en variant av HAMLET som har produktionsfördelar men beskriver också de två peptiderna som ger möjlighet att utveckla en andra generationens produkt då de har visat sig kunna ha signifikanta fördelar i förhållande till HAMLET själv. Ansökan inkluderar också en beskrivning och claims som relaterar till några av verksamhetsmekanismerna. Patent är beviljat i USA och ansökan är under behandling av EPO för ett europeiskt patent. Där patentet beviljas kommer det att vara giltigt t.o.m. 24 november 2031.

Ytterligare två patentansökningar har inlämnats rörande möjligheten att använda HAMLET och besläktade proteiner som profylax. Den första ansökan täcker en ny och viktig upptäckt avseende användningen av HAMLET och alla dess möjliga varianter som preventiv behandling vilket kan öppna marknaden för preventiv behandling av friska individer, speciellt de som genetisk är predestinerade att bli sjuka. Den andra ansökan ger möjlighet till en förhållande-vis enkel produktion av en aktiv substans som skulle kunna göras tillgänglig för den stora s.k. neutraceutical marknaden. Ansökningarna lämnades in i augusti 2013 och eventuella patent kommer därmed att vara giltiga till augusti 2033.

Bland de senaste finns patent och patentansökningar som skyddar produktion och användandet av ett nytt rekombinant framtaget HAMLET, nästa generations HAMLET (peptidläkemedel), och olika patent och patentansökningar omfattande skydd av användandet av HAMLET för profylaktisk behandling.

Då tillgången på humant alfa-laktalbumin är begränsad utgör användandet av rekombinant HAMLET inte bara en förutsättning för att ta fram tillräcklig mängd substans för storskalig produktion av farmaceutiska produkter utan också en förutsättning för att göra kliniska prövningar. Detta gör de patent som sökts och beviljats rörande rekombinant HAMLET, vid sidan om de ansökningar och patent som rör nästa generation HAMLET, mycket intressanta.

Patentansökningarna avseende produktion och användande av rekombinant HAMLET lämnades in 2010. Hamlet Pharma avser fortsätta en aktiv patentansökningsstrategi och ser att det med utökade resurser finns möjlighet att ytterligare förstärka skyddet runt den befintliga teknologin och nästa generation HAMLET. Bolagets patentansökningar hanteras av den brittiska patentbyrån C.P. Greaves & Co.