Cancer Treatment Trials on both animals and humans

Styrelse och ledande befattningshavare

Catharina Svanborg, Bolagets Grundare och Styrelseordförande.

Professor i Klinisk Immunologi vid Lunds Universitet sedan 1989 och överläkare vid Lunds Universitetssjukhus. Avdelningschef vid MIG (Mikrobiology, Immunology and Glykobiology), Institutionen för Laboratoriemedicin, Lunds Universitet. Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin sedan 1997. Mottagare av ett flertal nationella och internationella priser. Catharina Svanborg är även styrelseledamot I SelectImmun Pharma AB och styreleordförande I Linnane Pharma AB.

Bengt Westermark, Styrelseledamot

Seniorprofessor i tumörbiologi vid Uppsala universitet. Var 1996–2002 dekanus för medicinska fakulteten och under 1999–2002 vicerektor för medicin och farmaci. Under 2003–2013 ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd. Bengt har erhållit en rad priser och utmärkelser som t.ex. Svenska Läkare-sällskapets jubileumspris, Fernströms nordiska pris, Farber Award, Lennox K Black Prize, Acta Endocrinologica Award. Tilldelades Konungens medalj 8:e storleken I Serafimerordens band 2013. Ledamot av Kungl Vetenskapsakademien, Kungliga Vetenskapssocieteten och European Molecular Biolology Organisation. Bengt Westermark är för närvarande styrelseledamot i Medivir AB.

Bengt Furberg, Styrelseledamot

Docent i klinisk fysiologi. Expert på kliniska studier och författare till flera böcker och vetenskapliga artiklar i ämnet. Under 10 år medicinsk direktör och medlem i företagsledningen för brittiska GlaxoWellcome i Sverige samt medlem bland annat i koncernens Medical Board och Safety Board. Bengt Furberg är för närvarande styrelseledamot i Braincool AB, Redwood Pharma AB och SelectImmun Pharma AB.

Helena Lomberg, Styrelseledamot

Medicine doktor från Göteborgs Universitet 1986. Dr. Lomberg är specialiserad inom klinisk utveckling av läkemedel med fokus på kliniska studier och har över 20 års erfarenhet, i ledande befattningar, i internationella företag såsom GlaxoWelcome, Bayer, NMCT och Quintiles. Sedan 2008 driver Helena Lomberg eget företag, BCT Consulting, och arbetar som rådgivare främst till mindre biotechföretag och bedriver utbildning inom kliniska prövningar.

Christer Köhler, Styrelseledamot.

Christer Köhler, Styrelseledamot.

Lång erfarenhet inom global läkemedelsindustri såsom Roche och AstraZeneca. Senast som VP och global chef för forskningsområdena CNS och smärta samt som global chef för Discovery research inom AstraZeneca. Christer Köhler är nu rådgivare till olika investment grupper, privata investerare, biotech/pharma bolag och andra life science bolag. Andra bolagsengagemang: Le Care AB; medgrundare och ordförande. KyNexis LLC; medgrundare och ordförande. Papilly AB (publ); styrelseledamot, Intidyn LLC; styrelseledamot.

HAMLET cancer therapy CEO

Mats Persson, Verkställande Direktör.

Mats Persson har en doktorsexamen från 1991 i molekylärbiologi med många års erfarenhet av läkemedelsutveckling. Han har under ett flertal år haft ledande befattningar bland annat från LEO Pharma i Danmark där han suttit I ledningsgruppen för forskning och utveckling och ansvarat för externa samarbeten, såväl akademiska som med externa specialister. Mats har också mer än 20 års erfarenhet av klinisk forskning och utveckling från AstraZeneca och av läkemedelsprojekt i klinisk fas I till fas IV.