Cancer Treatment Trials on both animals and humans

Styrelse och ledande befattningshavare

Catharina Svanborg, Styrelsens Ordförande

Född 1949. Professor i Klinisk Immunologi vid Lunds Universitet sedan 1989 och överläkare vid Lunds Universitetssjukhus. Avdelningschef vid MIG (Mikrobiology, Immunology and Glykobiology), Institutionen för Laboratoriemedicin, Lunds Universitet. Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin sedan 1997. Mottagare av ett flertal nationella och internationella priser.

Bengt Westermark, Styrelseledamot

Född 1945. Seniorprofessor i tumörbiologi vid Uppsala universitet. Var 1996 – 2002 dekanus för medicinska fakulteten och under 1999 – 2002 vicerektor för medicin och farmaci. Under 2003 – 2013 ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd. Bengt har erhållit en rad priser och utmärkelser som t.ex. Svenska Läkare-sällskapets jubileumspris, Fernströms nordiska pris, Farber Award, Lennox K Black Prize, Acta Endocrinologica Award. Tilldelades Konungens medalj 8:e storleken i Serafimerordens band 2013. Ledamot av Kungl Vetenskapsakademien, Kungliga Vetenskaps-societeten och European Molecular Biolology Organisation.

Bengt Furberg, Styrelseledamot

Född 1945. Docent i klinisk fysiologi. Expert på kliniska studier och författare till flera böcker och vetenskapliga artiklar i ämnet. Under 10 år medicinsk direktör och medlem i företagsledningen för brittiska GlaxoWellcome i Sverige samt medlem bland annat i koncernens Medical Board och Safety Board. Sedan 1994 också medlem i Apotekarsocieteten (Swedish Academy for Pharmaceutical Sciences). Bengt Furberg är för närvarande styrelseledamot i Braincool AB samt i Immunicum AB där han också är ordförande i det vetenskapliga rådet.

HAMLET cancer therapy CEO

Mats Persson, VD

Född 1961. Mats Persson har en doktorsexamen från 1991 i molekylärbiologi med många års erfarenhet av läkemedelsutveckling. Han har under ett flertal år haft ledande befattningar bland annat från LEO Pharma i Danmark där han suttit i ledningsgruppen för forskning och utveckling och ansvarat för externa samarbeten, såväl akademiska som med externa specialister. Mats har också mer än 20 års erfarenhet av klinisk forskning och utveckling från AstraZeneca och av läkemedelsprojekt i klinisk fas I till fas IV.

Anna Mannfalk, Styrelseledamot

Anna Mannfalk, Styrelseledamot

Anna Mannfalk är civilekonom och har mångårig erfarenhet i ledande ställning inom media och grafisk verksamhet. Anna har arbetat med affärsutveckling, förvärv och försäljning av bolag samt marknadsföring och kommunikation. Anna Mannfalks styrelseerfarenhet omfattar ett tjugotal bolag inom grafisk media samt fastighetsbolag inom allmännyttan. Sedan 2014 innehar Anna ledande politiska uppdrag i Vellinge Kommun samt uppdrag för Region Skåne.
Andra bolagsengagemang: JMS Mediasystem; suppleant, Stall Nilsson Andersgården AB; suppleant

Christer Köhler, Styrelseledamot.

Christer Köhler, Styrelseledamot.

Christer Köhler har lång erfarenhet inom global läkemedelsindustri såsom Roche och AstraZeneca. Senast som VP och global chef för forskningsområdena CNS och smärta samt som global chef för Discovery research inom AstraZeneca. Christer Köhler är nu rådgivare till olika investment grupper, privata investerare, biotech/pharma bolag och andra life science bolag.
Andra bolagsengagemang: LeCare AB; medgrundare och ordförande, KyNexis LLC; medgrundare och ordförande, Papilly AB(publ); styrelseledamot, Intidyn LLC; styrelseledamot