Affärsstrategi

Affärsidé

Vi skapar värden för våra aktieägare genom att utveckla HAMLET till ett läkemedel mot cancer.

Vision

HAMLET ska utvecklas till ett läkemedel som är tillgängligt för så många som möjligt och som är både botande och förebyggande.

Mission

Hamlet Pharma ska vara ett humanistiskt och kommersiellt bolag som gör gott för människor och samhället i stort.

Våra kärnvärden

Positionering

Ett läkemedelsbolag med stark forskningsanknytning som arbetar med naturliga, tumördödande substanser med hög precision.

Varumärkeslöfte

Hamlet Pharma är sprunget ur en vetenskaplig och forskardriven strävan att bidra till att förebygga och bota cancer. Verksamheten vilar på en humanistisk grundsyn stöttad av nödvändiga ramverk. Upptäckten av den aktiva substansen, det vidare forskningsarbetet och utvecklingen av bolaget finns ”i huset”. Det skapar kontinuitet, trovärdighet och långsiktighet. Verksamheten har utvecklats från att bestå av en forskargrupp till att bli ett nytt läkemedelsbolag.