Från forskargrupp till nytt läkemedelsbolag

Hamlet Pharma är ett nytt läkemedelsbolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex – HAMLET. Utvecklingsarbetet syftar till att ta fram preparat som primärt ska an­vändas för behandling av cancersjukdomar. Verksamheten har utvecklats från renodlad forskning till att bolagiserats för att skapa möjligheter för vidare arbete mot ett godkänt läkemedel.

”Det är en stor glädje att utveckla HAMLET vidare mot ett godkänt läkemedel, men också ett mycket stort ansvar.”

Catharina Svanborg, Grundare

Hamlet Pharma är grundat av professor Catharina Svanborg.

Catharina Svanborg är professor i Klinisk Immunologi vid Lunds Universitet sedan 1989 och överläkare vid Lunds Universitetssjukhus. Catharina är också ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin sedan 1997. Catharina har lett forskargruppen som upptäckte den nya molekylen som utgör basen i substansen HAMLET.