HAMLET är ett tumördödande protein-lipidkomplex, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Den nya verksamma substansen HAMLET bildas när det humana mjölkproteinet alfa-laktalbumin binder till sig en fettsyra.

HAMLET dödar mer än 40 olika typer av cancerceller och är verksam i flera onkologiska och dermatologiska indikationer.

HAMLET skonar friska celler och har inte visat toxicitet mot friska vävnader i djurmodeller eller i kliniska studier. HAMLET tas istället upp i tumörvävnader.

HAMLET har visat sig vara effektivt men samtidigt ofarligt i de proof-of-concept-studier som gjorts på människa.

HAMLET har en övertygande behandlingseffekt mot hudpapillom i en placebokontrollerad klinisk studie.

Hos patienter med cancer i urinblåsan, orsakar HAMLET en snabb utsöndring av döda tumörceller och en minskning av tumörstorlek hos flera patienter redan efter en vecka.

Terapeutiska effekter har också påvisats i flera studier gjorda i djurmodeller, bland annat glioblastom (hjärntumör), urinblåsecancer och koloncancer (tjocktarmscancer).

HAMLET kan således bli ett nytt läkemedel mot bland annat tjocktarmscancer, cancer i urinblåsan, cervixcancer och/eller hjärntumörer (primära eller metastaser). Några av de indikationer som kan vara aktuella, kan göra HAMLET kvalificerad för Orphan Drug respektive Fast Track status.

Beslut har fattats om att inleda fas II studier rörande koloncancer och blåscancer, två svårbotade och vanliga cancerformer. Studierna syftar till att skapa ett underlag för vidare utveckling av HAMLET till ett registrerat läkemedel, antingen genom licensiering till större läkemedelsbolag eller ytterligare finansiering av fas III-studier i egen regi.

En partner för storskalig tillverkningsprocess har identifierats och större delen av teknologiöverföringen är genomförd.