Extra bolagsstämma 2 mars 2021

Informationsbroschyr - Aktiesplit och omvandlingsprogram

Protokoll EGM 2021

Ny bolagsordning (nr 1 - punkt 7 dagordningen)

Ny bolagsordning (nr 2 - punkt 8 dagordningen)