Newsletter: Hamlet Pharma presenterar på Småbolagsdagen 12 juni 2017

Hamlet Pharma meddelar att man kommer att delta på Småbolagsdagen den 12 juni på Sheraton Hotell i Stockholm. Bolaget presenterar kl. 14.40 den senaste utvecklingen och den framtida strategin i bolaget.

Positioning of Hamlet pharma's drug candidates

Bolagets styrelseordförande Catharina Svanborg kommer tillsammans med VD Mats Persson att presentera bolaget. Presentation livesänds och kan följas på Hamletpharma.com

Presentationen kommer även i efterhand att finnas tillgänglig på Hamletpharma.com/media

För mer information, kontakta

Catharina Svanborg, Styrelseordförande och grundare av Hamlet Pharma, +46-709 42 65 49

catharina.svanborg@med.lu.se

Mats Persson, VD Hamlet Pharma, +46 705 17 67 57

mats.persson@hamletpharma.com

Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på AktieTorget, är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. HAMLET dödar effektivt tumörceller men har samtidigt visat sig vara ofarligt i de proof-of-concept studier som gjorts på människa. Substansen har visat behandlingseffekt mot hudpapillom i en placebo-kontrollerad klinisk studie och orsakar utsöndring av döda cancerceller efter injektion i urinblåsan hos patienter med blåscancer. Hamlet Pharma avser inleda fas II studier rörande koloncancer och blåscancer, två svårbotade och vanliga cancerformer. HAMLET är ett av Hamlet Pharma registrerat varumärke.