Kommande finansiella rapporter

 

Halvårsrapport (Q2) 2018/19: 2019-02-15,

Delårsrapport 3 (Q3) 2018/19: 2019-05-17,

Bokslutskommuniké 2018/19: 2019-08-30,

Årsrapport 2018/19: 2019-10-25,

Delårsrapport 1 (Q1) 2019/20: 2019-11-08,

Bolagsstämma 2018/19: 2019-11-21