Klartecken att starta kliniska studier

HAMLET Pharma har idag fått tillstånd att starta den kliniska fas I/II studien av vår läkemedelskandidat Alpha1H på patienter med blåscancer. Det är med stor glädje vi kan meddela att den Tjeckiska myndigheten SUKL beviljat vår ansökan om att genomföra denna kliniska studie på universitetssjukhuset i Prag. SUKL är den tjeckiska motsvarigheten till det svenska Läkemedelsverket.

Studieläkemedlet, Alpha1H, har framgångsrikt producerats och kontrollerats och den färdiga substansen kommer nu att skickas till kliniken i Prag. Kliniken är ledande i Europa inom blåscancer och alla i studieteamet är mycket motiverade att starta studien inte minst eftersom det finns stort medicinskt behov av nya behandlingsmetoder vid blåscancer. Studien har sedan tidigare godkänts av forskningsetiknämnden och substansen har visats sakna signifikant toxicitet för friska vävnader.

Vi är stolta över att ha tagit projektet från upptäckten av HAMLET fram till denna viktiga punkt. En liten organisation med absolut spetskompetens har gjort detta möjligt, tillsammans med internationella samarbetspartners och ledande experter som drivit viktiga delar av processen. Vi är också tacksamma för aktieägarnas stöd och uppmuntran, som betytt mycket för Bolaget under denna process.

“Ett historiskt ögonblick i HAMLETs och HAMLET Pharmas historia och för patienterna som nu får möjlighet att prova en ny behandlingsmetod” säger Professor Catharina Svanborg, grundare och styrelseordförande.

“Detta är en mycket viktig milstolpe, som vi arbetat intensivt med” säger Mats Persson, VD

 

För mer information, kontakta

Catharina Svanborg, Styrelseordförande och grundare av Hamlet Pharma, + 46-709 42 65 49, Catharina.svanborg@med.lu.se

Mats Persson, VD Hamlet Pharma, +46 705 17 67 57,  mats.persson@hamletpharma.com

Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på AktieTorget, är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. HAMLET dödar effektivt tumörceller men har samtidigt visat sig vara ofarligt i de proof-of-concept studier som gjorts på människa. Substansen har visat behandlingseffekt mot hudpapillom i en placebo-kontrollerad klinisk studie och orsakar utsöndring av döda cancerceller efter injektion i urinblåsan hos patienter med blåscancer. Hamlet Pharma avser inleda fas I/ II studier rörande blåscancer, en svårbotad och kostsam cancerform.

Denna information är sådan information som Hamlet Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande klockan 14.50 den 9 maj 2018.