Skrivet med anledning av Världscancerdagen den 4:e februari 2018

NYHETSBREV

Cancerbehandling utan biverkningar?

Cancerceller är aggressiva – de växer snabbt och invaderar vävnader och organ där de tar makten från de friska cellerna. Kroppens viktiga normala funktioner störs, man kan nästan se hur cancern äter upp all näring, svälter patienten och släcker lust och mental energi. Kanske är det därför en naturlig slutsats att läkemedel mot cancer måste vara minst lika aggressiva. En lika stor eller större armé, de skarpaste svärden och de mesta avancerade och dödliga vapnen. 

Framtida cancerbehandlingar

Problemet med kriget mot cancern är att vapnen inte är selektiva; inte riktas enbart mot fienden. Kroppens friska vävnader påverkas och är ofta mer känsliga än cancercellerna. Det ligger i sakens natur. Resultatet blir de svåra biverkningar som nästa undantagslöst åtföljer cancerbehandling. Det har blivit allmänt accepterat att man ska tappa håret, kräkas inte bara på morgnarna och uppleva sig som svårt sjuk i samband med de ofta återkommande behandlingarna. Som det lite drastisk uttrycks ’’Medan man behandlar cancern dör patienten’’.

Men i krig segrar inte alltid den största armen. Det finns många exempel där kloka strateger har lyckats försvara viktiga mål mot angrepp och därmed garanterat säkerhet för befolkningen. Så hur ser strategierna ut för att minska biverkningarna och öka precisionen vid cancerbehandling? Stora framsteg har gjorts, med ökad överlevnad och till och med bot för vissa cancerformer. Men i många fall är effekten på överlevnad begränsad, kostnaderna skyhöga och patientens lidande under behandlingen oerhört stort. Till exempel orsakar de nya immun-hämmande medlen svåra skador på kroppens basala funktioner hos vissa patienter, genom att snedvrida immunförsvaret.

Vad görs för att skydda patienterna? Det är viktigt att undvika nihilism och cynism och att inte acceptera biverkningarna som ett nödvändigt ont. Myndigheterna spelar en viktig roll och väger risken mot nyttan när ett nytt läkemedel ska godkännas. En annan viktig strategi är kombinationsbehandling, där dosen av varje läkemedel kan bli lägre och biverkningarna förhoppningsvis mindre.

Går det att behandla cancer utan biverkningar? Är det en realistisk målsättning? Är det möjligt att läkemedel kan angripa just tumörcellerna och inte friska celler i samma vävnad? Det finns allt fler exempel på molekyler som dödar cancerceller med högre precision. Vi arbetar med utvecklingen av en sådan substans, HAMLET, en molekyl som är verksam som läkemedel mot cancer i djurmodeller och inte skadar frisk vävnad. Efter att ha utvecklat den naturliga molekylen från modersmjölk till en syntetiskt framställd substans som kan tillverkas i stor skala, hoppas vi snart kunna visa behandlingseffekter på människa.

Vi är därför övertygade om att ny forskning kan identifiera cancerbehandlingar som fungerar med bättre precision och vill påminna om vikten av att driva utvecklingen av nya sätt att se på cancerbehandling. Låt diskussionen om biverkningar ta en mer central plats i debatten.

 

För mer information se nätverket www.natverketmotcancer.se

För att se den fullständiga schemat för världscancerdagen:
http://www.natverketmotcancer.se/wp-content/uploads/2014/11/V%C3%A4rld

Catharina Svanborg, Styrelseordförande och grundare av Hamlet Pharma, +46-709 42 65 49

Catharina.svanborg@med.lu.se

Mats Persson, VD Hamlet Pharma, +46 705 17 67 57

mats.persson@hamletpharma.com

Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på AktieTorget, är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. HAMLET dödar effektivt tumörceller men har samtidigt visat sig vara ofarligt i de proof-of-concept studier som gjorts på människa. Substansen har visat behandlingseffekt mot hudpapillom i en placebo-kontrollerad klinisk studie och orsakar utsöndring av döda cancerceller efter injektion i urinblåsan hos patienter med blåscancer. Hamlet Pharma avser inleda fas I/ II studier rörande blåscancer, en svårbotad och kostsam cancerform.