Pressmeddelande: Storskalig tillverkning av peptiden Alpha1H klar för kliniska studier

Hamlet Pharma kan idag meddela att tillverkning av peptiden Alpha1H har varit framgångsrik och att peptiden är färdig för leverans. Peptiden uppfyller kvalitetskraven för läkemedel enligt gällande riktlinjer för GMP (Good Manufacturing Practice). Alpha1H kommer att användas för kliniska prövningar, först på patienter med blåscancer.

Som tidigare meddelats har Hamlet Pharma etablerat storskalig produktion av syntetisk peptid för kommande kliniska studier tillsammans med PolyPeptide Laboratories Holding (PPL) AB. PPL är världsledande inom kontraktstillverkning av peptider samt peptidrelaterade molekyler och är certifierade av myndigheter från olika länder.

Tillverkning av nya läkemedel är ofta komplicerad och kräver samarbete mellan experter inom många olika områden. Produktionsteknologin har utvecklats sedan 2016 genom ett nära samarbete mellan PPL, experter från olika länder och kompetensområden och forskarna i gruppen vid Lunds universitet. Denna breda kompetens är anledningen till att arbetet nu kunnat slutföras och att Bolaget har nått fram till målet att producera substans för läkemedelskandidaten Alpha1H.

’’Framtagande av substans för kliniska prövningar är ofta komplicerad och vi är därför extra stolta över att så snabbt ha lyckats med vår tillverkning’’ säger Professor Catharina Svanborg, Styrelseordförande.

’’En mycket viktig pusselbit är klar, nu har peptid framme är en viktig milstolpe för Bolaget”, säger Mats Persson, VD.

För mer information, kontakta

Catharina Svanborg, Styrelseordförande och grundare av Hamlet Pharma, +46-709 42 65 49
Catharina.svanborg@med.lu.se

Mats Persson, VD Hamlet Pharma, +46 705 17 67 57
mats.persson@hamletpharma.com

Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på AktieTorget, är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. HAMLET dödar effektivt tumörceller men har samtidigt visat sig vara ofarligt i de proof-of-concept studier som gjorts på människa. Substansen har visat behandlingseffekt mot hudpapillom i en placebo-kontrollerad klinisk studie och orsakar utsöndring av döda cancerceller efter injektion i urinblåsan hos patienter med blåscancer. Hamlet Pharma avser inleda fas II studier rörande koloncancer och blåscancer, två svårbotade och vanliga cancerformer. HAMLET är ett av Hamlet Pharma registrerat varumärke.

Denna information är sådan information som Hamlet Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2017.