Avtal med Ansvarig Klinisk Prövare – Klinisk fas II Studie i Patienter med Blåscancer

Hamlet Pharma har idag slutit avtal med Professor Marek Babjuk, som är ordförande för European Bladder Cancer Society. Avtalet innebär att Professor Babjuk kommer att vara ansvarig klinisk prövare i den kommande fas II studien av cancer i urinblåsan. Kliniken i Prag förväntas kunna rekrytera de patienter, som skall ingå i den kommande fas II studien. Upptagningsområdet kring Charles University och Motol University Hospital i Prag är stort och patienter kommer att rekryteras från kliniker i närområdet.

Professor Babjuk kommer att ansvara för koordinering av studien, som baseras på tidigare erfarenheter av blåscancerbehandling med HAMLET. Detta innebär bland annat att han tillsammans med Hamlet Pharma kommer att utarbeta det kliniska prövningsprotokollet och vara involverad i etikansökningar. Han kommer att samordna de kliniska prövare, som är involverade i genomförandet av studien, och ansvara för tolkningen och rapportering av de kliniska delarna av studien. Vidare ska Professor Babjuk samarbeta med HAMLET forskarna vid Lunds universitet och sitta med i det vetenskapliga råd för blåscancerstudien, som Hamlet Pharma bildar.

Vi är oerhört glada att vi fått möjlighet att knyta till oss en av Europas ledande urologer inom båscancerområdet och läkare på kliniken i Prag med denna kompetens, säger Professor Catharina Svanborg.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Catharina Svanborg, Professor, Lunds Universitet, +46-709 42 65 49
Catharina.svanborg@med.lu.se

Mats Persson, VD Hamlet Pharma, +46 705 17 67 57
mats.persson@hamletpharma.com

Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på AktieTorget, är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. HAMLET dödar effektivt tumörceller men har samtidigt visat sig vara ofarligt i de proof-of-concept studier som gjorts på människa. Substansen har visat behandlingseffekt mot hudpapillom i en placebo-kontrollerad klinisk studie och orsakar utsöndring av döda cancerceller efter injektion i urinblåsan hos patienter med blåscancer. Hamlet Pharma avser inleda fas II studier rörande koloncancer och blåscancer, två svårbotade och vanliga cancerformer. HAMLET är ett av Hamlet Pharma registrerat varumärke.